top of page

Co oznaczają litery w kwestionariuszu MBTI?

Na kwestionariusz MBTI składają się cztery zestawy liter:

  • E oraz I oznaczają Ekstrawersję (Extraversion) oraz Introwersję (Introversion) - ten wymiar określa, czy raczej czerpiesz energię z przebywania z ludźmi czy ze spędzania czasu samemu.

  • S oraz N oznaczają Poznanie (Sensing) oraz Intuicję (Intuition) - ten wymiar określa, czy raczej uważnie gromadzisz fakty i szczegóły czy kierujesz się przeczuciem i patrzysz na całościowy obraz sytuacji.

  • T oraz F oznaczają Myślenie (Thinking) oraz Odczuwanie (Feeling) - ten wymiar określa czy podejmujesz decyzję na podstawie logicznej analizy, czy raczej działasz na podstawie swojego systemu wartości i dążysz do harmonii pomiędzy ludźmi.

  • J oraz P oznaczają Osądzanie (Judging) oraz Obserwację (Perceiving) - ten wymiar określa czy preferujesz aktywnie podejmować decyzje i planować swoje życie, czy raczej dajesz się nieść biegowi wydarzeń i pozostawiasz różne opcje otwarte.


Comentários


bottom of page