top of page

Czy kwestionariusz MBTI stereotypizuje ludzi?

Nie, kwestionariusz MBTI nie tworzy stereotypów. Oto niektóre z głównych założeń kwestionariusza, podane w książce Isabel Briggs Myers Introduction to Type® (Wprowadzenie do typu):

Każdy typ posiada specjalne zdolności. Każdy człowiek jest wyjątkowy i wyraża swój typ w niepowtarzalny sposób. Nie ma właściwych i niewłaściwych typów. Tylko ty możesz ostatecznie ocenić swój typ psychologiczny; twój wynik MBTI jedynie sugeruje typ osobowości na podstawie twoich odpowiedzi, jednak to do ciebie należy ostateczna decyzja.*Typ nie tłumaczy wszystkiego; ludzie są o wiele bardziej złożeni niż 16 typów osobowości. Z typu można korzystać aby zrozumieć i wybaczyć, ale nie wolno usprawiedliwiać nim swojego zachowania.* Aby uniknąć negatywnych stereotypów, należy uświadomić sobie uprzedzenia dotyczące własnego typu.

Niektórzy ludzi wykorzystujący kwestionariusz MBTI mogą nie zdawać sobie sprawy z uprzedzeń dotyczących ich typu osobowości i mogą mieć tendencję do stereotypizowania innych na podstawie ich typów MBTI. To NIE jest właściwe wykorzystywanie wiedzy o typach psychologicznych.