top of page

Jaka jest różnica między kwestionariuszem MBTI a, powiedzmy, horoskopem?


Kwestionariusz MBTI ( Myers-Briggs ) to sprawdzony psychometrycznie instrument zbudowany na dekadach badań. Szeroki zakres danych potwierdza twierdzenie, że prawidłowo zastosowany instrument Myers-Briggs dokładnie mierzy to, co ma mierzyć.

Interpretacje astrologiczne często działają przy użyciu tak zwanych stwierdzeń Barnuma - tj. stwierdzeń i opisów, które są zazwyczaj prawdziwe dla każdego, niezależnie od różnic osobowości między nimi. Kwestionariusz MBTI został specjalnie przetestowany, aby upewnić się, że nie opiera się na efekcie Barnuma, a opisy różnych typów MBTI rozróżniają istotnie między różnymi osobami. Oznacza to, że jeśli czytasz raport o innym typie MBTI do swojego własnego typu najlepiej dopasowanego, prawdopodobnie nie rozpoznasz siebie we wszystkich stwierdzeniach.


bottom of page