top of page

Myślenie - Odczuwanie (T/F) Opis

Jaki sposób ocenienia informacji i podejmowania decyzji preferuję?


Thinking - Myślenie

Preferują podejmowanie decyzji w oparciu o logikę i w obiektywny sposób.

Łatwo dostrzegają błędy i krytykują.

Wychodzą z sytuacji aby ją ‘beznamiętnie’ przeanalizować. 


Feeling - Odczuwanie

Preferują podejmowanie decyzji w oparciu o wartości i osobiste przekonania.

Łatwo okazują uznanie i dochodzą do porozumienia.

Wchodzą w sytuacje aby ‘ważyć’ ludzkie wartości i motywy.

Comments


bottom of page