top of page

Szkolenie zamknięte

Do 100 km od Warszawy

Dzień szkoleniowy 7 900 PLN

Moduł dla zespołu 90 min 2 500 PLN

Sesja indywidualna 60 min 950 PLN

Plus koszt narzędzi psychometrycznych

Prowadzenie w j.polskim i angielskim

Cennik netto
Wyślij Zgłoszenie

Dziękujemy za zgłoszenie!

Efektywna współpraca międzypokoleniowa

Różnice pokoleniowe nadal stanowią wyzwanie dla wielu organizacji, a sytuacja ta będzie się jeszcze pogłębiać, gdy pokolenie Cloud - obecnie w wieku szkolnym – wejdzie na rynek pracy. Teoria pokoleniowa daje nam nową perspektywę, pewną soczewkę do zrozumienia różnic w sposobie kupowania i sprzedawania, przewodzenia i podążania, komunikacji oraz interakcji z przełożonymi i technologią. Warsztat pomoże nauczyć się, lepiej rozumieć i jak najlepiej angażować każde pokolenie podczas tego interaktywnego warsztatu, który ma na celu poprawę Twojej zdolności do efektywnej pracy międzypokoleniowej (dostępny w programie pół- lub całodniowym).

Uczestnicy:

  • Dowiedzą się, co definiuje każde z pięciu pokoleń

  • Poznają unikalną perspektywę, jaką każde pokolenie wnosi do tematów technologii, władzy, etykiety komunikacyjnej, etyki pracy i rozwoju zawodowego

  • Odkryją sposoby komunikacji z każdym pokoleniem - poszerzając swój zestaw narzędzi pokoleniowych

  • Stworzą i zaczną stosowąć się do obszernej listy "to robić, tego unikać", tak aby zwiększyć swoją zdolność do płynnego poruszania się pomiędzy pokoleniami

  • Omówimy sposoby, w jakie świadomość pokoleniowa (oraz polityka i praktyki, które instytucjonalizują tę wrażliwość) pomagają wpływać na efektywność operacyjną i wyniki finansowe.


Serdecznie dziękuję Panu Przemysławowi Duchniewiczowi z FORID za poprowadzenie wykładu "Motywacja dla generacji pozapłacowej" Y "(keeping the best)" oraz za wysokiej jakości moderacje sesji warsztatowych podczas "Ścieżki motywacji", która odbyła się  w warszawskim Kongresie w ramach HR "Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi". 

To nie pierwszy raz w naszej współpracy, kiedy wystąpienie Pana Przemysława spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników konferencji. Uczestnicy docenili interaktywną formę warsztatów, co potwierdziły wysokie oceny w ankietach. Wystąpienie Pana Przemysława po raz kolejny zostało ocenione jako jedno z najlepszych wystąpień! 

Z przyjemnością polecam Pana Przemysława Duchniewicza jako profesjonalnego Partnera i wysokiej klasy Eksperta!

Julia

Ivanova

CEO w Businessnova

Efektywna współpraca międzypokoleniowa

Dowiedz się, jak zwiększyć swoją zdolność do pracy z różnymi pokoleniami, poznaj unikalne perspektywy i sposoby komunikacji w interaktywnym warsztacie. Rozwiń swój zestaw narzędzi pokoleniowych, dowiedz się, co definiuje każde z pięciu pokoleń i jak wpływa to na technologię, władzę, etykietę komunikacyjną, etykę pracy i rozwój zawodowy.

bottom of page