top of page

Szkolenie zamknięte

Do 100 km od Warszawy

Dzień szkoleniowy 7 900 PLN

Moduł dla zespołu 90 min 2 500 PLN

Sesja indywidualna 60 min 950 PLN

Plus koszt narzędzi psychometrycznych

Prowadzenie w j.polskim i angielskim

Cennik netto
Wyślij Zgłoszenie

Dziękujemy za zgłoszenie!

Poznaj siebie, Zrozum innych wg MBTI

Czy zazwyczaj wolisz skupiać się na szczegółach czy na szerszym obrazie i czy wolisz podejmować obiektywne decyzje z wykorzystaniem logiki czy decyzje oparte na wartościach, podkreślające harmonię? Wszyscy jesteśmy "zaprogramowani" na pewne sposoby przyswajania danych i podejmowania decyzji, a te predyspozycje nazywane tendencjami, metaprogramami, temperamentem, zespołem cech i preferencji czy podtypami normalnej zdrowej osobowości - wpływają na sposób, w jaki żyjemy, kochamy i pracujemy oraz angażujemy się w życie ludzi i otaczającego nas świata. Zrozumienie typu, swoich indywidualnych preferencji oraz towarzyszących im korzyści i potencjalnych pułapek jest ważne dla samoświadomości i skutecznego zarządzania sobą. Stanowi również istotną soczewkę i ramy dla zrozumienia i docenienia różnic, zarządzania konfliktem i budowania efektywnych zespołów. Jako lekarze, psychiatrzy, psychoterapeuci od 1994 roku korzystamy z tego modelu celem rozwojowego wsparcia czy też wzmocnienia naszych klientów i pacjentów.

Ten interaktywny program pomaga jednostkom i zespołom wykorzystać siłę typów osobowości do poprawy rozwoju indywidualnego i zespołowego. FORID przetłumaczył, wspólnie z ośrodkiem w Oksfordzie walidował oraz wprowadził certyfikując praktyków MBTI ten model w Polsce. Ten warsztat jest dostępny w wersji pół- lub całodniowej.

Uczestnicy:

  • Dokonają samooceny i weryfikacji własnych preferencji dotyczących typów

  • Zrozumieją znaczenia preferencji typów i ich wpływu na komunikację indywidualną i zespołową, przywództwo, współpracę, rozwiązywanie problemów, konfliktów i style uczenia się

  • Doświadczą wpływu różnych typów na rozwiązywanie problemów indywidualnych i grupowych (opcja całodniowa)

  • Zbadają, w jaki sposób preferencje poszczególnych typów pomagają i przeszkadzają w wybranym obszarze działalności zespołu, takim jak konflikt, komunikacja czy przywództwo (opcja całodniowa).

  • Przygotują Tabele Typów dla grupy i nauczą się wyciągać wnioski celem podjęciakolejnych kroków w rozwoju grupy (opcja całodniowa)

  • Nauczą się korzystać ze wspólnego języka, referencji oraz ram, które wspierają samoświadomość, spójność zespołu i lepszą komunikację

Interesujący sposób prezentowania typów MBTI

Przemek prowadził warsztat dla kilkuset kierowników personalnych, który do tej pory jest wspominany jako najbardziej rozwojowy. Podziwiam Przemka za umiejętność zaangażowania tak dużej grupy odbiorców i zbudowanie atmosfery refleksji i motywacji do samopoznania.

Elżbieta

Gołąb

People Director Tesco Central Europe

Przemek to osoba z ogromną wiedzą na temat MBTI. 

Niedawno doświadczyłem jego stylu podczas warsztatów w Centrum Wolontariatu prowadzonego probono i po raz kolejny odkryłem coś nowego. Wszystkie treści są wyraziste, jasne, przekazywane w płynny i łatwy do zrozumienia sposób. Kto doświadczył jego stylu wie, że jest chętny do pomocy nawet kosztem własnego czasu. 

Trudno porównywać jego styl, ponieważ jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla zrozumienia siebie, jak mówi "lepsza wiedza o sobie, dla lepszego zarządzania sobą". On po prostu zaraża entuzjazmem, nadzieją, że naprawdę masz talent i że możesz być odpowiedzialny za swoje życie i sukces. Nie potrafię opisać więcej, trzeba to po prostu przeżyć. 

Mam nadzieję, że Przemek po raz kolejny pomoże naszym wolontariuszom rozwijać się w Centrum Wolontariatu.

Michał

Parśniak

Inbound @ Outboud Team Leader/ Streetworker

Poznaj siebie, Zrozum innych wg MBTI

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia swojego typu osobowości i jego wpływu na ich sposób komunikacji, pracy w zespole i podejmowania decyzji. Program może pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć siebie i innych, a także poprawić efektywność komunikacji i pracy w zespole.

bottom of page