top of page

Szkolenie zamknięte

Do 100 km od Warszawy

Dzień szkoleniowy 7 900 PLN

Moduł dla zespołu 90 min 2 500 PLN

Sesja indywidualna 60 min 950 PLN

Plus koszt narzędzi psychometrycznych

Prowadzenie w j.polskim i angielskim

Cennik netto
Wyślij Zgłoszenie

Dziękujemy za zgłoszenie!

Wysoce wydajne zespoły oraz współpraca

Większość z nas spędza swoje życie zawodowe na kierowaniu lub byciu częścią zespołu, ale nie wszyscy doświadczają efektywności i radości współtworzenia pracując w wysoce wydajnym, dobrze funkcjonującym zespole. To może się zmienić.

Warsztat wyposaża w umiejętności tworzenia wysoce efektywnej współpracy, gdzie liderzy przedstawiają swoim zespołom wyraźny cel, ustalają wspólne strategie angażujące członków zespołu. Bazując na tym zaangażowaniu, poszczególni członkowie zespołu uzgadniają wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność za współpracę, podstawowe procesy zespołu oraz zasady współpracy. Dzięki temu rośnie zdolność do wysoce efektywnej współpracy, gdzie cały zespół dbając o dynamikę interakcji jednocześnie jest otwarty na analizę swojej pracy, wyciąga wnioski z trudnych sytuacji i niepowodzeń. Dzięki uzyskanej wiedzy, nabytym umiejętnościom oraz modyfikacji postawy możemy założyć silniejsze związanie zespołu z wspólną tożsamością organizacji, praca zespołu staje się spójna i autentyczna, nabiera znaczenia dla osób jak i organizacji. Zespół może skupić się na tych obszarach gdzie jego członkowie wspólnie mogą dodać największą wartość. Zwiększamy poziom zaangażowania oraz motywacji wewnętrznej. Jesteśmy również w stanie jasno określić klarowne oczekiwania wobec zespołu jak i poszczególnych jego członków.

W trakcie pracy korzystamy z modelu koła zamachowego wysoce efektywnej współpracy łącząc szereg statycznych i dynamicznych modeli, bierzemy pod uwagę szereg typowych procesów zespołowych oraz potencjalnych dysfunkcji zespołu.

Jednym z efektów jest lepsze rozumienie mocnych stron zespołu, analiza możliwości oraz doprecyzowanie sposobów, w jakich członkowie zespołu mogą się rozwijać, aby lepiej realizować cele zespołu.

Uczestnicy:

  • Skorzystają z modelu koła zamachowego zespołu celem omówienia sześciu obszarów wysoce efektywnej współpracy.

  • Poznają sposoby oraz przeprowadzą badania swojego otoczenia, swojego zespołu czy grupy celem weryfikacji anonimowej informacji zwrotnej na temat wydajności zespołu

  • Omówią wyniki badania w bezpieczny, konstruktywny i interaktywny sposób

  • Otrzymają podsumowanie informacji zwrotnej od zespołu

  • Omówią kolejne kroki działań, które można podjąć w celu zachęcenia i praktykowania zachowań w każdego z sześciu obszarów

  • Zidentyfikują kluczowe obszary, na których zespół może się skupić, aby lepiej osiągnąć cele zespołu

  • Opracują zalecenia wspierające obszary, na których należy się skupić

  • Czy jesteś gotowy, aby ocenić swój zespół i nauczyć się sposobów na utrzymanie lub poprawę jego wydajności?


 

Opinia:

W końcu nasz zespół uzyskał namacalny wynik, w pełni dopasowany cel zespołu, sposób pracy i żywą kartę zespołu(sposobów pracy), nie tylko zostaliśmy przeprowadzeni przez proces Wysoce Efektywnego Zespołu, ale także otworzyliśmy oczy na ważne zachowania członków zespołu, gdzie niektóre nawet drobne mikro-zachowania mogą nas sprowadzać z toru i nie wspierać naszej wysokiej efektywności, nie tracąc przy tym uwagi na znaczenie dbania o siebie i o naszą osobistą odporność.

Justyna Ciepka,

General Manager Poland/Ukraine/Baltics Lego


Współpraca z Przemkiem nad projektem i warsztatami LEAN to była naprawdę duża przyjemność. 

Jest osobą otwartą i szczerą, co bardzo pomaga w pracy i tworzeniu biznesu. Zawsze pełen energii i pozytywnie nastawiony do ludzi, do pracy i ogólnie do życia. Przemek profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków i zawsze dotrzymuje umowy.

Agnieszka

Majek-Ogniewska

Regional Continuous Improvement Manager

Bardzo polecam szkolenie rozwojowe High Performing Team prowadzone przez Przemysława. Była to odkrywcza sesja, która pomogła odkryć głębsze spojrzenie na siebie i moich najbliższych współpracowników. Jeśli chcecie wyraźnie poprawić zaangażowanie i współpracę w swoich zespołach, nie wahajcie się - spróbujcie!

Vuk

Mijanovic

National Field Sales Manager

Przemek z FORID pracował z naszym zespołem liderów jako coach i ekspert od zespołów wysokiej efektywności. Odbyliśmy kilka sesji indywidualnych oraz trzy dłuższe warsztaty poza siedzibą firmy. W tym czasie Przemek pomagał nam wykorzystując MBTI Step I i Step II, TKI, model Patrica Lencioniego i inne narzędzia do pracy z zespołami. To co cenię w jego stylu to skuteczność i podejście "push the boundaries" oraz bycie prawdziwym coachem zarówno dla zespołu jak i dla lidera zespołu.

W końcu nasz zespół uzyskał namacalny wynik, w pełni dopasowany cel zespołu, sposób pracy i żywą kartę zespołu(sposobów pracy), nie tylko przeprowadził nas przez proces, ale także otworzył nam oczy na ważne zachowania członków zespołu, gdzie niektóre nawet drobne mikro-zachowania mogą nas sprowadzać z toru i nie wspierać naszej wysokiej efektywności, nie tracąc przy tym uwagi na znaczenie dbania o siebie i o naszą osobistą odporność.

Justyna

Ciepka

General Manager Poland/Ukraine/Baltics

Przemek (FORID) poprowadził sesję Wysoce Efektywnej Współpracy High Performing Collaboration dla mojego regionalnego zespołu. Cały proces przebiegał bardzo naturalnie i komfortowo, ponieważ Przemek potrafił stworzyć bezpieczne środowisko do dzielenia się i otwartej dyskusji. Przemek był doskonałym facylitatorem, prowadzącym i kierującym zespołem poprzez zadawanie pytań, które pomogły skrystalizować myśli zespołu. Poleciłbym Przemka do poprowadzenia sesji Wysoce Efektywnej Współpracy (HPC) dla innego zespołu.

Wendy

Lau

R&D Senior Quality and Food Safety Manager

Wysoce wydajne zespoły

Warsztat wysoce wydajnych zespołów pomaga w tworzeniu silnego związku zespołu z organizacją, zapewniając spójną i autentyczną pracę. Uczestnicy korzystają z modelu koła zamachowego, poznają sposoby badania wydajności zespołu oraz identyfikują kluczowe obszary do poprawy.

bottom of page