top of page

Szkolenie otwarte

Chmielna 73b/1b

4 godziny 650 PLN/ osoba

Grupa do 12 osób


Szkolenie zamknięte

Do 30% taniej

W zależności od zgłoszonej grupy

Cennik netto
Wyślij Zgłoszenie

Dziękujemy za zgłoszenie!

Akademia Odporności Psychicznej

Proponujemy Państwu kompleksowy i nowatorski program zarządzania energią i emocjami dla kadry kierowniczej, oparty na sprawdzonej koncepcji akademii zdrowia i odporności psychicznej znanej pod marką M-HARA (Mental Health and Resilience Academy).

Program łączy:

 • 13-letnie doświadczenie autora oferty w zarządzaniu i wdrażaniu globalnego programu Wellness

 • Doświadczenie współtworzenia i współprowadzenia podyplomowej szkoły zdrowia i odporności przy SWPS

 • Bogate doświadczenie autora w prowadzeniu szkoleń certyfikujących do stosowania narzędzi inteligencji emocjonalnej, typów osobowości (MBTI), modeli interakcji (FIRO B) oraz narzędzi przywództwa

 • Doświadczenie psychoterapeutyczne w nurcie ISTDP

Program zarządzania energią i emocjami uwzględnia cztery kluczowe aspekty zawarte w 4 modułach 90-100 minutowych - 1 dzień szkoleniowy: 1. Adekwatny poziom kompetencji zarządzania energią na podstawie programu 8 razy O

 2. Odporność psychiczną i zdolność adaptacyjną na poziomie intelektualnym i emocjonalnym

 3. Osobowość: rozumienie siebie i innych, korzystanie z różnorodności wg. procesu MBTI

 4. Inteligencja emocjonalna: społeczne i emocjonalne umiejętności wpływające na sposób, w jaki postrzegamy i doświadczamy siebie, rozwijamy relacje społeczne, radzimy sobie z wyzwaniami i wykorzystujemy informacje emocjonalne w skuteczny sposób

Program 8 razy O - podstawy, opracowany przez Wojciecha Eichelbergera, bierze pod uwagę szereg aspektów tożsamych z koncepcją zaangażowania wg. Tony Schwarza. Dotyczy on również aspektów tworzenia równowagi w życiu prywatnym i zawodowym, zarządzania własną energią oraz stresem.

Odporność psychiczna oceniana kwestionariuszem SPACE (J.Halstead'a), bierze pod uwagę zdolność do radzenia sobie z rzeczywistymi i postrzeganymi stresorami zewnętrznymi oraz rozumienie wewnętrznych fizjologicznych procesów związanych z emocjami, w tym z lękiem oraz presją wzorców przekonań. Moduł został opracowany na podstawie założeń psychoterapii ISTDP wg. dr Josette ten Have-de Labije i dr Roberta Neborsky'ego.

Osobowość wg. MBTI pozwala na szybkie określenie typowych stresorów i wzorców zachowań oraz unikalnej osobistej strategii zarządzania energią.

Zarządzanie emocjami na podstawie modułu o inteligencji emocjonalnej wg. EQ-i 2.0 to pierwsza naukowo potwierdzona ocena psychometryczna, mierząca inteligencję emocjonalną i jej wpływ na ludzi oraz miejsce pracy. Uczestnicy poznają założenia modelu oraz doświadczą pewnych jego aspektów, związanych z tematyką szkolenia.

Propozycje działań, plan oraz koszt

Wypełnienie kwestionariuszy przez uczestników przed szkoleniem, na potrzeby warsztatów i celem odniesienia się do szerszej grupy normatywnej - dane są anonimowe.

Szkolenie stacjonarne:

 • 9:00 - 10:45: Wprowadzenie oraz 8 razy O - podstawy

 • 11:00 - 12:30: Odporność psychiczna i lęk

 • 13:30 - 15:00: Osobowość i stresory

 • 15:15 - 17:00: Zarządzanie emocjami i podsumowanie

Po szkoleniu konsultacje indywidualne: Proponujemy wstępną sesję konsultacyjną i następnie, w zależności od potrzeb, 12 sesji - 90 minutowych.

Koszt szkolenia zawiera: kwestionariusze, raporty, materiały szkoleniowe. Możliwość konsultacji terapeutycznej, psychiatrycznej w trakcie konsultacji indywidualnej.


Opinia z 2009 roku: 

Krótko mówiąc: Przemek to sympatyczny facet, mający bardzo pozytywny wpływ na życie innych ludzi. Bardzo profesjonalny kierownik projektu, dostarczający najwyższą jakość w doskonały sposób. 

-- 

Innymi słowy... : 

 

Dzięki pasji i determinacji Przemka wiele osób prowadzi teraz zdrowsze życie (ja jestem jednym z tych szczęśliwców). 

 

Przemek i jego program Health and Wellness jest szeroko rozpoznawalny zarówno w firmie (regionalnie / globalnie) jak i na zewnątrz. 

 

Jest jedną z niewielu osób, które posiadają umiejętność utrzymania odpowiedniego tempa przez wszystkie etapy projektu. Imponujące było to, jak Przemek prowadzi projekty od pierwszego pomysłu, przez realizację, aż po follow up po zakończeniu. Warto też wspomnieć, że nie tylko zbiera feedback, ale wykorzystuje go i wdraża ulepszenia. 

 

Przemek, dobra robota i proszę o kontynuację, będąc co najmniej tak dobrym :-)

Marcin

Łużyński

Commercial Manager

Miałem kilka okazji do współpracy z Przemkiem. W każdej z nich Przemek wykazywał się pasją i profesjonalnym podejściem. Przemek wykonał świetną pracę przy wprowadzaniu Programu Profilaktyki Zdrowotnej i Wellness w Europie Środkowej. Program ten został uznany za najlepszy tego typu w Europie (spośród 148 projektów zgłoszonych przez różne podmioty do Platformy UE ds. diety, aktywności fizycznej i zdrowia, ustanowionej przez Komisję Europejską). 

Oprócz wiedzy z zakresu medycyny, Przemek jest również entuzjastycznym facylitatorem, wykorzystującym różne modele i techniki. Doświadczyłam jego stylu, gdy prowadził jedno ze spotkań dyrektorów personalnych.

Eva

Saturkova Novakova

European Mars University Manager

Akademia Zdrowia i Odporności

Przedstawiamy kompleksowy program zarządzania energią i emocjami dla kierownictwa, oparty na koncepcji Health and Resilience Academy. Program obejmuje 4 moduły, łącznie 1 dzień szkoleniowy, a po jego ukończeniu oferujemy także 12 sesji indywidualnych konsultacji terapeutycznych i psychiatrycznych. Zadbaj o zdrowie psychiczne swojego zespołu z naszą pomocą.

bottom of page