top of page

Co sprawia, że kwestionariusz MBTI różni się od innych znanych testów osobowości?

Kwestionariusz Myers-Briggs Type Indicator jest wykorzystywany od ponad 50 lat i wciąż udoskonalany dzięki prowadzonym badaniom, mającym na celu coraz lepsze identyfikowanie różnic pomiędzy typami osobowości. Najnowsza aktualizacja została dokonana przy użyciu reprezentatywnej próby populacji narodowej. Żaden inny test osobowości nie posiada takiego wsparcia naukowego. W przeciągu ostatnich 50 lat miliony ludzi na całym świecie wypełniły kwestionariusz MBTI .


Kwestionariusz MBTI to pierwsze narzędzie, służące do opisu zdrowej i normalnej osobowości, a nie chorej lub nienormalnej. Wyznaczane w toku badania 16 typów osobowości jest równorzędnych i normalnych. Wiedza o swoim typie psychologicznym pomaga ludziom w lepszym poznaniu siebie i innych, co prowadzi do lepszych i bardziej satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych.Comments


bottom of page