top of page

Czy na świecie jest tylko 16 typów ludzi?

Układ 16 typów osobowości jest dynamicznym układem energii, opisującym jak ludzie wykorzystują swoją energię wewnątrz siebie i na zewnątrz, nie jest to układ „statycznych pudełek". Czteroliterowych typów nie należy traktować po prostu jako sumy preferowanych wymiarów; głębsze zrozumienie typu oparte jest na poznaniu, w jaki sposób wymiary współgrają ze sobą. Z tego powodu osoby o tym samym typie mogą się bardzo różnić. Można być osobą o typie INFP (preferującą wymiary Introwersji, Intuicji, Odczuwania i Obserwacji) i znać innych ludzi o tym samym typie, którzy co prawda mają niektóre cechy charakteru podobne do nas, ale są jednak inne. Step II kwestionariusza MBTI daje pełniejszy obraz czteroliterowego typu psychologicznego, dzięki analizie pięciu aspektów, leżących u podstaw każdegoComments


bottom of page