top of page

Szkolenie otwarte

Chmielna 73b/1b

4 godziny 650 PLN/ osoba

Grupa do 12 osób


Szkolenie zamknięte

Do 30% taniej

W zależności od zgłoszonej grupy

Cennik netto
Wyślij Zgłoszenie

Dziękujemy za zgłoszenie!

Poznaj Siebie zrozum Innych

1.07.2023 Koszt 950 PLN Czas 9:00 – 16:00

„Poznać Siebie, Zrozumieć Innych wg MBTI”

Jak doceniać różnice i budować na nich sukces zawodowy i osobisty

Czym jest MBTI?

Instrument MBTI- the Myers-Briggs Type Indicator to narzędzie stanowiące podstawę rozwoju indywidualnego i wpływające istotnie na wzrost samoświadomości. Choć z pozoru prosty, oparty jest na solidnej i trwałej teorii psychologicznej. Pozytywne podejście MBTI do rozumienia różnic między ludźmi, sprawiło, że jest to najpopularniejsze narzędzie psychometryczne na świecie, znajdujące wielu naśladowców lepiej lub gorzej kopiujących 4 literowy kod osobowości.

Narzędzie i proces MBTI to dużo więcej niż „test osobowości”, MBTI Step I i MBTI Step II obdarzają nas konstruktywnym i elastycznym wzorem, który może być stosowany we wszystkich obszarach relacji interpersonalnych oraz rozwoju osobistego.

Typ MBTI, odkrywany podczas warsztatu dostarcza informację o naszej percepcji i interakcji ze światem, pozwalając zrozumieć naszą motywację jak również motywację ludzi dookoła nas. Pozwala na zbudowanie silnych podstaw to rozwoju i samodoskonalenia, wspierając efektywność osobistą oraz zawodową. Proces poznawania swojego typu osobowości uruchamia ciekawość poznania siebie oraz chęć rozumienia innych osób, uczy odpowiedzialności za samorozwój oraz prezentowane zachowanie. Poznany typ osobowości przestaje być wymówką, staje się naszą osobistą odpowiedzialnością.

Jakie korzyści płyną z odbycia warsztatu Poznaj Siebie, Zrozum Innych wg MBTI dla organizacji?

Głównym celem jest osobiste doświadczenie koncepcji typu psychologicznego oraz nauka samoopisu, opisu innych osób i weryfikacji zdobytej wiedzy z praktyką życia codziennego. Uczestnik wyposażony w taką wiedzę, może dalej samodzielnie poznawać i pogłębiać samoświadomość poprzez uznanie i docenienie różnic występujących między ludźmi zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Warsztaty “Poznaj Siebie, Zrozum Innych” wspierają rozwój kompetentnych i efektywnych liderów na każdym poziomie organizacji, poprawiają wydajność zespołów, redukują konflikty oraz pomagają ludziom odnaleźć ich pasje, co w efekcie przekłada się na wzrost  atrakcyjności Państwa Firmy oraz zmniejszenie rotacji kadry.

Warsztat jest tworzony w oparciu o aktualne potrzeby zespołu i może być dostosowany w trakcie pracy. “ Elastyczna odpowiedź na potrzeby firmy” jest jedną z naszych podstawowych wartości.

MBTI znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

 • Dopasowanie i budowanie zespołu

 • Przywództwo (leadership)

 • Rozwój osób na wszystkich poziomach organizacji

 • Zarządzanie konfliktem

 • Coaching menedżerów liniowych

 • Executive coaching

 • Budowanie relacji z interesariuszami

 • Zarządzanie stresem

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych

 • Poradnictwo zawodowe

 • Planowanie ścieżek rozwoju kariery

Interesujący sposób prezentowania typów MBTI

Przemek prowadził warsztat dla kilkuset kierowników personalnych, który do tej pory jest wspominany jako najbardziej rozwojowy. Podziwiam Przemka za umiejętność zaangażowania tak dużej grupy odbiorców i zbudowanie atmosfery refleksji i motywacji do samopoznania.

Elżbieta

Gołąb

People Director Tesco Central Europe

Przemek to osoba z ogromną wiedzą na temat MBTI. 

Niedawno doświadczyłem jego stylu podczas warsztatów w Centrum Wolontariatu prowadzonego probono i po raz kolejny odkryłem coś nowego. Wszystkie treści są wyraziste, jasne, przekazywane w płynny i łatwy do zrozumienia sposób. Kto doświadczył jego stylu wie, że jest chętny do pomocy nawet kosztem własnego czasu. 

Trudno porównywać jego styl, ponieważ jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla zrozumienia siebie, jak mówi "lepsza wiedza o sobie, dla lepszego zarządzania sobą". On po prostu zaraża entuzjazmem, nadzieją, że naprawdę masz talent i że możesz być odpowiedzialny za swoje życie i sukces. Nie potrafię opisać więcej, trzeba to po prostu przeżyć. 

Mam nadzieję, że Przemek po raz kolejny pomoże naszym wolontariuszom rozwijać się w Centrum Wolontariatu.

Michał

Parśniak

Inbound @ Outboud Team Leader/ Streetworker

Poznaj siebie, Zrozum innych wg MBTI

Odkryj narzędzie MBTI na warsztacie “Poznaj Siebie, Zrozum Innych”. Dzięki niemu poprawisz samoswiadomość i zrozumiesz motywacje ludzi wokół Ciebie. Zwiększ wydajność zespołu, redukuj konflikty i buduj silne relacje. Skorzystaj z elastycznej odpowiedzi na potrzeby Twojej firmy.

bottom of page